1

เครื่องมือตรวจสอบความสนใจ

แบบประเมินนี้จะช่วยให้ท่านเรียนรู้อาชีพและสายงานต่างๆ ตามความสนใจของท่าน2

เครื่องมือตรวจสอบทักษะด้านอาชีพ

แบบประเมินนี้ช่วยให้ท่านแยกแยะทักษะของท่าน และสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ ท่านอาจได้ทักษะนี้มาจากการทำงานประจำ งานพาร์ทไทม์ หรือกิจกรรมที่ทำยามว่าง งานจิตอาสา งานอดิเรก ...

3

งานและค่านิยม

บุคคลเลือกทำอาชีพ เพราะเขาให้คุณค่ากับรางวัลที่เขาได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้คน การหาเงิน หรือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ค่านิยม ที่จูงใจให้คนทำงานนั้นแตกต่างกัน และไม่มีค่านิยมใดที่ดึงดูดใจ...

4

บุคลิกภาพของท่าน

การทำความรู้จักประเภทบุคลิกภาพของท่าน สามารถช่วยท่านอธิบายได้ว่า ทำไมรูปแบบบางอย่าง จึงเกิดขึ้นซ้ำๆ ในอาชีพของท่าน หากบุคลิกภาพของท่านเกี่ยวข้องกับงานที่ท่าน...

5

ท่านเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงงาน

การตระหนักรู้ถึงบุคลิกภาพที่ตรงกับรูปแบบการพัฒนางานจะทำให้ท่านเข้าใจถึงความต้องการ ซึ่งเป็นความต้องการที่ตรงกับทิศทางของตน

6

เครื่องมื่อตรวจสอบความต้องการอาชีพ

การประเมินต่อไปนี้ช่วยให้ท่านระบุถึงสิ่งที่ท่านต้องการจากการประกอบอาชีพ พึงระวังไว้ว่าไม่มีอาชีพใด ไม่ว่าจะยอดเยี่ยมแค่ไหนจะสามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการ

7

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่

การประเมินต่อไปนี้ช่วยให้ท่านระบุถึงสิ่งที่ท่านต้องการจากการประกอบอาชีพ พึงระวังไว้ว่าไม่มีอาชีพใด ไม่ว่าจะยอดเยี่ยมแค่ไหนจะสามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการ

8

รวมสรุปผล

รวบรวมผลสรุปของทั้ง 7 แบบทดสอบเมื่อคุณรู้แล้วว่าอยากเป็นอะไร

หลังจากที่เราทุกคนได้เรียนรู้จักตัวเองผ่านการทำแบบทดสอบแล้ว เราได้รู้แล้วว่า อาชีพในอนาคตที่เราอยากจะทำและเหมาะสมกับตัวของเราคืออะไร สิ่งหนึ่งที่สำคัญเพื่อทำให้เราสามารถประกอบอาชีพนั้นๆได้ และสามารถทำมันได้ดี คือการพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองเพื่อทำให้เรามีความสามารถในอาชีพเหล่านั้น