เครื่องมือตรวจสอบความต้องการอาชีพ

คำชี้แจง: กรุณาอ่านข้อความต่อไปนี้และพิจารณาว่าข้อความนั้นมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด ไม่มีคำตอบที่ถูกและผิด ไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากในการตอบแต่ละข้อคำถาม และไม่ต้องกังวลกับผลคะแนน โปรดตอบคำถามด้วยความซื่อสัตย์และตรงกับความเป็นจริงของท่าน

ปัจจุบันฉันต้องการงานที่ ...

Step 1 of 5

Hidden
Hidden
Hidden
ทำได้สะดวกและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของฉัน
ช่วยฉันเรื่องค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
ฉันสามารถทำโดยไม่รู้สึกกดดันมากเกินไป
ทำให้ฉันสามารถซื้อหรือเช่าบ้านได้
ทำให้ฉันได้มีโอกาสทำกิจกรรมยามว่างที่ฉันชอบที่สุดได้
ไม่แย่งเวลาที่ฉันมีต่อครอบครัวมากเกินไป
ทำให้มีเวลาสำหรับอาหารกลางวันและช่วงพักในระหว่างวัน
ทำให้ฉันเลี้ยงดูครอบครัวได้
Hidden