แบบทดสอบ

เครื่องมือตรวจสอบความต้องการอาชีพ

การประเมินต่อไปนี้ช่วยให้ท่านระบุถึงสิ่งที่ท่านต้องการจากการประกอบอาชีพ พึงระวังไว้ว่าไม่มีอาชีพใด ไม่ว่าจะยอดเยี่ยมแค่ไหนจะสามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการ ถ้าเป็นดังนั้นท่านจะไม่มีวันออกจากงานนั้น แต่ทว่าเพื่อความเข้าใจถึงความต้องการของตัวท่านเอง ท่านสามารถจะปรับงานที่ท่านทำอยู่ในปัจจุบันให้เหมาะสมให้มากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้ หรือหางานที่เหมาะกับความต้องการของท่าน

การประเมินปัจจุบันและวางแผนสำหรับอนาคต

การประเมินสามารถทำได้เพื่อการวินิจฉัย (ออกแบบและอธิบายพฤติกรรมที่ทำในปัจจุบัน) หรือทำนายอนาคต (ออกแบบเพื่อทำนายพฤติกรรมในอนาคต) แบบประเมินนี้ใช้วินิจฉัยธรรมชาติเพื่อจะอธิบายพฤติกรรมในอาชีพเพื่อให้ท่านสามารถเพิ่มในสิ่งที่มี และเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ขาด