ลักษณะความต้องการอาชีพ

ความต้องการขั้นพื้นฐาน

Physiological
ความต้องการลำดับแรกของความต้องการขั้นพื้นฐาน รวมถึงความต้องการเงินสำหรับความจำเป็นในชีวิต อาหาร ความสะดวกสบายทางสรีระ ที่อยู่อาศัย การทำงานโดยไม่เครียดเกินไป และการทำงานที่ทำให้ได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ ความต้องการนี้มีแนวโน้มที่จะสำคัญกับมนุษย์ทุกคน ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองท่านจะต้องรีบหามาเติมเต็มโดยเร็ว
เงินไม่ใช่ความสุขเสมอไป
อย่าสำคัญผิดว่าเงินเป็นทุกสิ่งของความพึงพอใจ จากความต้องการทุกระดับเงินเป็นเพียงแค่วิถีทางที่นำไปสู่เป้าหมาย ตามทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์ในระดับขั้นสูงสุดเงินมีความสำคัญน้อยลง และบางครั้งเป็นตัวขัดขวางไปสู่ความต้องการขั้นที่สูงกว่า ที่จริงมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อท่าน มีเงินมากเพียงพอต่อความสะดวกสบายตามสมควร ทัศนคติเกี่ยวกับความสุขกลับเป็นเรื่องที่สำคัญและความสนใจในเรื่องของเงินก็น้อยลงไป

ความต้องการด้านความปลอดภัย
และมั่นคง

Safety and Security
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกทำให้เกิดการแข่งขันและการสูญเสียงานอย่างมากมาย
ผู้คนจำนวนมากปรับความคิดเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและมั่นคง ด้วยการยอมจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพที่สูงขึ้นเพื่อดูแลตนยามเจ็บไข้ได้ป่วย ในปัจจุบันมีพนักงานจำนวนมากที่ยอมรับค่าจ้างในจำนวนน้อย เพื่อแลกกับการรับสวัสดิการประกันสุขภาพที่สูงขึ้น ปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรก็ไม่ได้ดูแลรักษาพนักงานเท่าที่ควร ทุกคนต่างต้องพึ่งพาตนเอง ซึ่งทำให้คนหันมาทำธุรกิจเล็ก ๆ ของตนเองมากขึ้น หรือหางานพาร์ทไทม์ทำ

ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่ง

Love and Belonging
ในขั้นนี้เป็นความต้องการที่เราอยู่โดยปราศจากความกลัว ความเจ็บป่วย ความวุ่นวายและความวิตกกังวล การทำงานนั้นต้องการความปลอดภัยและความมั่งคง สำหรับพนักงานที่ต้องการงานที่มีความสม่ำเสมอ ซึ่งการทำงานในยุคใหม่นั้นไม่สามารถทำนายอะไรได้ หลายองค์กนก็มีการปลดพนกงาน ปรับโครงสร้างใหม่ จ้างคนงานจากภายนอก (Outsource) หรือคนงานจากต่างประเทศ และมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานขึ้นอยู่กับทักษะความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
ดังนั้นคนที่ต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งจึงต้องการพัฒนาในส่วนนี้

ความต้องการภาคภูมิใจในตนเอง

Esteem
ความต้องการภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความรู้สึกที่ท่านเห็นคุณค่าในตนเอง
การมีชื่อเสียงที่ดี เป็นที่ยอมรับ ความมั่นใจในการใช้ความสามารถของตนเอง ซึ่งท่านสามารถตอบสนองความต้องการนี้จากความสำเร็จและความรู้ในการให้บริการและช่วยเหลือผู้อื่น หรือทำงานของท่านให้ดีกว่าผู้อื่น
พนักงานขายอาจจะหาความภาคภูมิใจจากการทำยอดขายทะลุเป้าในแต่ละเดือน ขณะที่พยาบาลอาจจะรักษาความภาคภูมิใจจากการช่วยเหลือคนไข้ต่อสู้กับมะเร็ง ดังนั้นความภาคภูมิใจจึงแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละบุคคล คุณครูผู้ช่วยเด็กให้อ่านออกเขียนได้ หมอผ่าตัดมีผลการผ่าตัดคนไข้ได้สำเร็จ หรือช่างทำหลังคาที่ได้รับการขนานนามว่าทำงานได้มีคุณภาพและรวดเร็ว

ความต้องการความสมบูรณ์แบบ
ของชีวิต

Self-Actualization
ความต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิต คือสิ่งที่ทำให้ท่านรู้สึกเติมเต็มศักยภาพ
ความต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิต คือสิ่งที่ทำให้ท่านรู้สึกเติมเต็มศักยภาพ เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านเข้าใจถึงความหมายในตัวตน ถ้าท่านไม่สามารถใช้ศักยภาพหรือพรสวรรค์ในตนเองก็จะทำให้ท่านรู้สึกไม่มีความสุข ความเข้าใจในตัวตนจะกระตุ้นให้เราค้นหาความหมายของตัวเรา ทำให้เราได้แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ทำให้มีความสุขและเห็นความงดงามของชีวิต ความต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิต เราจะค้นพบเมื่อเรามีงานที่เรารักและทำให้เราได้มีโอกาสใช้ศักยภาพของเราอย่างเต็มที่
มาสโลว์เชื่อว่าการที่เราได้พบกับความต้องการในระดับที่สูงขึ้นก็จะมีความพึงพอใจมากขึ้น คนส่วนใหญ่มีความต้องการในระดับพื้นฐานเพื่อจะได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นและก้าวไปสู่ความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไป มาสโลว์กล่าวว่าการอยู่หรือถึงในระดับที่สูงนี้เป็นการยาก คนที่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร ตัวเองมีความสนในทักษะ บุคลิกภาพ ค่านิยมอย่างไร ก็จะสามารถหางานที่เหมาะสมกลมกลืนกับชีวิตของตนเองได้ดี ไม่มีงานใดที่จะตอบสนองความต้องการของเราได้ตลอดเวลา แต่ความต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิตเป็นตัวกระตุ้นให้เราถึงจุดสูงสุดของการเติบโต และทำให้เราได้แสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงได้อย่างอิสระ รู้สึกเติมเต็มในชีวิต มีวุฒิภาวะ และเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่

Table of Contents