การเปลี่ยนแปลงการทำงานของท่าน

การตระหนักรู้ถึงบุคลิกภาพที่ตรงกับรูปแบบการพัฒนางานจะทำให้ท่านเข้าใจถึงความต้องการ ซึ่งเป็นความต้องการที่ตรงกับทิศทางของตน ต่อไปจะกล่าวถึงการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงงานในแต่ละรูปแบบกับวิธีการพัฒนา เริ่มจากคะแนนสูงสุดที่ท่านได้รับ ถ้าหากท่านได้รับคะแนนสูงสุดมากกว่าหนึ่งรูปแบบ ท่านอาจจะมีวิธีที่มากกว่าหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงงาน อ่านคำอธิบายและข้อเสนอแนะที่ช่วยให้ท่านมีเป้าหมายและช่วยจัดการงานได้ดีขึ้น
บางอย่างอาจจะจัดการกับงานได้ง่ายกว่าบางอย่าง แต่การเปลี่ยนแปลงกับงานทำให้ค้นพบสิ่งที่เหมาะกับความต้องการ เป้าหมาย ค่านิยม และความสนใจของตัวท่านเอง

10-16 คะแนน

คือสิ่งที่ชี้ให้เห้นว่าท่านไม่ใช่สิ่งที่ท่านเป็น

24-30 คะแนน

คือสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าท่านอยู่ใน ทิศทางนี้ที่เหมาะกับบุคลิกภาพและปรัชญาในการทำงานของท่าน

นักโยกย้าย : แสวงหาความพึงพอใจในแต่ละช่วงเวลา

JOB JUMPER

JOB JUMPER

นักอนุรักษ์สนใจที่จะทำงานในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งตลอดชีวิตการทำงาน และมีแนวโน้มที่จะคิดแบบอนุรักษ์นิยม (บางคนอาจกล่าวได้ว่าเป็น “คนยุคเก่า”) นักอนุรักษ์ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ต่อองค์กร ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์กับองค์กรอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ให้ความรู้สึกถึงความต่อเนื่อง ความสะดวก และความ มั่นใจต่อคนกลุ่มนี้ การจากองค์กรไปอาจทำให้เกิดความเครียด งานสำหรับคนกลุ่มนี้เป็น แหล่งของความพึงพอใจ เป็นเอกลักษณที่ทำให้คนกลุ่มนี้อยากจะรักษาไว้ นักอนุรักษ์สนใจ ในเรื่องของการเติบโตในงานตามลำดับขั้น และประสบความสำเร็จขั้นสูงในสิ่งที่เขาเลือก

รูปแบบการจัดการงานแบบใดดีที่สุด

ทุกคนต่างมีคำตอบเป็นแบบที่ตัวเองชอบ คำตอบอาจแตกต่างตามเจเนอเรชั่น (เบบี้บูมเมอร์มีแนวโน้มเป็นนักอนุรักษ์) แตกต่างไปตามความสนใจ (ผู้ที่ชอบสนุกสนาน มี บุคลิกภาพแบบศิลปิน มักมีแนวโน้มเป็นนักเปลี่ยนแปลง) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ใน อดีตและสภาพการณ์ปัจจุบัน (เป็นการยากที่เป็นนักอนุรักษ์ เมื่อท่านถูกปลดจากงาน 3 ที่จากการปรับเปลี่ยนองค์กร หรือผู้ที่เป็นนักโยกย้ายเมื่อท่านมีลูกที่ต้องการความ สม่ำเสมอ คงที่) แต่ในโลกของเศรษฐกิจปัจจุบันมันสามารถเป็นได้ในทุกรูปแบบ ไม่มี แบบใดดีกว่าแบบใด ท่านสามารถเป็นได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ คำถามไม่ใช่ว่ารูปแบบใด ดีที่สุด แต่คำถามคือรูปแบบใดดีที่สุดสำหรับท่าน ในการประเมินช่วยให้ท่านระบุว่าการ พัฒนาอาชีพแบบใดเป็นบุคคลิกภาพของท่าน ไม่ใช่เป็นการบอกว่าคะแนนที่สูงที่สุด เป็นรูปแบบที่ท่านควรนำมาใช้ เพียงแต่แสดงว่านี่คือธรรมชาติของท่าน ไม่ได้ หมายความว่านักโยกย้ายจะไม่เปลี่ยนเป็นนักอนุรักษ์อย่างรวดเร็วถ้าเขาได้มาอยู่ใน งานที่เหมาะสมและถูกใจกับเขาแล้ว นักแสวงหาโอกาสค้นพบความสนใจในอาชีพช่าง ภาพจากกิจกรรมยามว่าง แล้วหลงรักการถ่ายภาพ ก็จะไม่ทำให้เขากลายเป็นนัก เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของคนเราทั้งในเรื่องของความชอบ ส่วนบุคคล เป้าหมาย ค่านิยม และความสนใจ มีได้ตลอดเวลา ฉะนั้น หัวใจของความ สำเร็จในการจัดการทางด้านอาชีพ ท่านต้องเข้าใจว่าท่านเป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน อะไร คือสิ่งที่เราอยากทำมากที่สุด การเข้าใจถึงรูปแบบของการพัฒนาอาชีพเป็นเพียง ความเข้าใจขั้นแรกในการเรียนรู้ตนเอง

จุดแข็งของนักโยกย้าย

 • นักอนุรักษ์เชื่อว่างานช่วยให้ได้ทุกสิ่งที่ต้องการ
 • นักอนุรักษ์มีความรู้สึกผูกพันกับงานและองค์กรของตนเองอย่างยิ่ง
 • นักอนุรักษ์รู้สึกกระตือรือร้นและมีจรรยาบรรณต่องานที่ทำอย่างยิ่งยวด
 • นักอนุรักษ์มักจะยกย่องต่อทักษะในการทำงานที่ทำให้ตนทำงานกับผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
 • นักอนุรักษ์เข้าใจถึงค่านิยมถึงการเลื่อนลำดับชั้นในองค์กร และมองหาวิธีในการได้รับการยอมรับและสนใจจากองค์กร

จุดอ่อนของนักโยกย้าย

 • นักอนุรักษ์สูญเสียโอกาสในการไปจากองค์กร เพราะมีความจงรักภักดีในองค์กรปัจจุบัน
 • นักอนุรักษ์มักจะอยู่ในขั้นตอนของการปฏิเสธต่อการเปลี่ยนแปลงงานเมื่อเผชิญกับภาวะกดดันของการเปลี่ยนแปลง
 • นักอนุรักษ์ได้รับทุกสิ่งที่ต้องการจากการทำงาน ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับงานเป็น
  อันดับต้น ๆ ซึ่งทำให้ละเลยกับมิติอื่น ๆ ของชีวิต
 • นักอนุรักษ์เมื่อเผชิญกับการสูญเสียงานมักจะเผชิญกับความยากลำบากในการปรับตัว
  และความยากต่อการหาโอกาสในการทำงานใหม่ ๆ

ยุทธวิธีในการพัฒนา

เมื่อนักอนุรักษ์เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงงานต้องหันมาสนใจกับความต้องการ และค่านิยมใน ปัจจุบัน โดยเฉพาะหากมีเป้าหมายในการหางานจากองค์กรใดองค์กรหนึ่ง อาชีพใดอาชีพหนึ่ง จำเป็นต้องรักในสิ่งที่ทำ และงานนั้นจะทำให้ได้รับในสิ่งที่ท่านต้องการ ทั้งโอกาสการเติบโตในการ ทำงาน และงานนั้นยังคงท้าทายสำหรับท่าน ถ้าท่านอยู่ในช่วงการตกงาน หรือเผชิญกับ สถานการณ์ที่กำลังตกงาน อย่ากลัวที่จะต่อสู้เพื่องานของท่าน ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนงาน จง หาองค์กรที่เติบโต มีประวัติที่มั่นคง และเปิดโอกาสสำหรับการพัฒนา จงใช้เวลาค่อย ๆ พิจารณา ในการตัดสินใจเลือกองค์กรที่ท่านจะทำงานด้วย

ได้รับการยอมรับ

ประเด็นสำคัญสำหรับนักอนุรักษ์ คือ ต้องทำให้เจ้านายยอมรับว่าท่านต้องการที่จะเติบโต และทำให้เห็นว่าท่านสำคัญกับความสำเร็จของงองค์กร ข้อเสนอแนะต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านระบุว่า จะต้องทำอย่างไร เพื่อให้มีคุณค่าในองค์กร

 • ระบุปัญหาที่ท่านสามารถจัดการได้ ตรวจสอบในองค์กรของท่านเพื่อหาว่าตรงไหนที่
  ท่านสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • สร้างสินค้าและบริการใหม่ โดยมีนวัตกรรม ซึ่งทำให้ท่านมีโอกาสในการก้าวหน้า
 • เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์ เช่น การจัดการกับ
  ความขัดแย้ง การสื่อสาร การจัดการเวลา และทักษะในการเป็นผู้นำ
 • ระบุจุดเด่นของตนเอง อะไรเป็นสิ่งท่านทำได้ดีกว่าผู้อื่น
 • ตั้งเป้าหมายสำหรับตนเองประเมินตนเองเป็นระยะ ๆ ว่าท่านอยู่ตรงส่วนไหนของงาน
  และสามารถพัฒนาอะได้บ้าง เพื่อทำงานให้มีท่านภาพและได้รับการยอมรับ

สรุป

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเราทุกคน คนเราปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงแตกต่าง กัน การเปลี่ยนแปลงบังคับให้เราต้องพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการปรับ บุคลิกภาพสู่การเป็นมืออาชีพ จุดประสงค์ในการประเมินครั้งนี้เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจ ตนเองดีขึ้น และวิถีของการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพที่ท่านต้องจัดการ

การเปลี่ยนแปลงนั้นจำเป็นต้องใช้ความยืดหยุ่นและเต็มใจต่อการทดลองค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ในการทำสิ่งต่าง ๆ ท่านได้เรียนรู้ว่าท่านตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพอย่างไร ท่านพร้อมที่ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองในขั้นต่อไป ซึ่งจะช่วยให้ท่านค้นหาอาชีพ เรียนรู้เกี่ยวกับงาน และค้นหาความสำเร็จในงานนั้น โปรดจำไว้ว่าควรประเมินตนเองอย่างซื่อสัตย์ หัวใจของความสำเร็จใน การพัฒนาอาชีพนั้นคือการรู้ว่าท่านคือใคร มีจุดยืนอย่างไร และต้องการจะเป็นอย่างไร

กิจกรรม

ในช่องว่างต่อไปนี้ให้เขียนสิ่งที่ท่านสามารถทำได้เพื่ออยู่ในสายงานแบบนักโยกย้าย

Hidden
Hidden
กิจกรรม