การเปลี่ยนแปลงการทำงานของท่าน

การตระหนักรู้ถึงบุคลิกภาพที่ตรงกับรูปแบบการพัฒนางานจะทำให้ท่านเข้าใจถึงความต้องการ ซึ่งเป็นความต้องการที่ตรงกับทิศทางของตน ต่อไปจะกล่าวถึงการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงงานในแต่ละรูปแบบกับวิธีการพัฒนา เริ่มจากคะแนนสูงสุดที่ท่านได้รับ ถ้าหากท่านได้รับคะแนนสูงสุดมากกว่าหนึ่งรูปแบบ ท่านอาจจะมีวิธีที่มากกว่าหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงงาน อ่านคำอธิบายและข้อเสนอแนะที่ช่วยให้ท่านมีเป้าหมายและช่วยจัดการงานได้ดีขึ้น
บางอย่างอาจจะจัดการกับงานได้ง่ายกว่าบางอย่าง แต่การเปลี่ยนแปลงกับงานทำให้ค้นพบสิ่งที่เหมาะกับความต้องการ เป้าหมาย ค่านิยม และความสนใจของตัวท่านเอง

10-16 คะแนน

คือสิ่งที่ชี้ให้เห้นว่าท่านไม่ใช่สิ่งที่ท่านเป็น

24-30 คะแนน

คือสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าท่านอยู่ใน ทิศทางนี้ที่เหมาะกับบุคลิกภาพและปรัชญาในการทำงานของท่าน

4

คะแนนการเปลี่ยนแปลงการทำงานของท่าน

| นักอนุรักษ์ (Traditionlist)

18

| นักแสวงโอกาส(Opportunist)

16

| นักเปลี่ยนแปลง (Catalyse)

23

| นักโยกย้าย (Job Jumper)

25

นักโยกย้าย : แสวงหาความพึงพอใจในแต่ละช่วงเวลา

JOB JUMPER

นักโยกย้ายมักเบื่องานเดิม ๆ และหาโอกาสใหม่ ๆ ที่จะให้ตนเองได้เรียนรู้และใช้ทักษะใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงเป็นวิถีอย่างหนึ่งในชีวิตคนกลุ่มนี้ ไม่ได้คิดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องการถอยหลัง แต่เป็นการยกระดับขึ้นเช่นเดียวกับนักแสวงหาโอกาส มักมีการสร้างเครือข่ายและยกย่องตนเองแต่ต่างจากนักแสวงหาโอกาสตรงที่ผู้โยกย้ายไม่ได้มองถึงสิ่งที่ดีที่สุดเท่ากับสิ่งที่มีความแตกต่างสำหรับเขา นักโยกย้ายไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย ความมั่นคงในงาน หรือการถูกให้ออกจากงาน มองหาการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนองค์กรตลอดเวลาที่ทำงาน เพราะต้องการทำงานในองค์กรที่แตกต่างและหลากหลาย แม้เป็นงานในอุตสาหกรรมเดียวกันก็ตาม ต้องการหามุมการทำงานที่กว้างออกไป ประสบการณ์การทำงานของคนกลุ่มนี้จึงมีตำแหน่งและหน้าที่แตกต่างกันออกไป จึงมักถูกปฏิเสธจากองค์กรที่ต้องการมองหาคนทำงานที่มั่นคง

| จุดแข็งของนักโยกย้าย

  • นักโยกย้ายมีความรู้และประสบการณ์มากมายที่ได้จากองค์กรต่าง ๆ มักใช้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ในองค์กร
  • นักโยกย้ายมีเครือข่าย รู้จักคนเยอะซึ่งจะสามารถสร้างเครือข่ายและตระหนักถึงโอกาสที่จะหางานได้มากมาย
  • นักโยกย้ายเชื่อในเรื่องของความสนุกในการทำงาน จะใช้เวลาเยอะกับการพบปะผู้คนที่เป็นแหล่งของงานสำหรับเขา
  • นักโยกย้ายไม่เคยปล่อยให้ตนเองเบื่อ เพราะไม่ได้อยู่นิ่ง ๆ ในงานโดยเฉพาะงานที่ไม่ดีหากรู้ว่างานนั้นไม่ดี ไม่เหมาะกับตนเอง นักโยกย้ายจะหางานอื่นทันที

| จุดอ่อนของนักโยกย้าย

  • นักโยกย้ายเป็นคนที่ดูไม่แน่นอนและไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งนายจ้างมักคิดเช่นนั้นด้วย
  • นักโยกย้ายสนใจในการพบปะผู้คนและสร้างเครือข่าย มักทำให้ไม่สามารถทำงานของตนที่มีอยู่ให้ดีได้
  • นักโยกย้ายมักไม่มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ไม่ได้คิดว่าต้องอยู่กับองค์กรตลอดไป ไม่ได้คิดว่าองค์กรหรือนายจ้างจะเข้าใจสิ่งที่เขาสนใจ ดังนั้นเขาจึงสนใจทำในสิ่งที่เขาสามารถทำได้ในงานเพื่อมองหาสิ่งอื่นต่อไป

| ยุทธวิธีในการพัฒนา

นักโยกย้ายมองเห็นการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพเป็นโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพราะคุ้นเคยกับสถานการณ์เหล่านี้

Hidden
Hidden
กิจกรรม

สรุป

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเราทุกคน คนเราปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงแตกต่าง กัน การเปลี่ยนแปลงบังคับให้เราต้องพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการปรับ บุคลิกภาพสู่การเป็นมืออาชีพ จุดประสงค์ในการประเมินครั้งนี้เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจ ตนเองดีขึ้น และวิถีของการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพที่ท่านต้องจัดการ

การเปลี่ยนแปลงนั้นจำเป็นต้องใช้ความยืดหยุ่นและเต็มใจต่อการทดลองค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ในการทำสิ่งต่าง ๆ ท่านได้เรียนรู้ว่าท่านตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพอย่างไร ท่านพร้อมที่ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองในขั้นต่อไป ซึ่งจะช่วยให้ท่านค้นหาอาชีพ เรียนรู้เกี่ยวกับงาน และค้นหาความสำเร็จในงานนั้น โปรดจำไว้ว่าควรประเมินตนเองอย่างซื่อสัตย์ หัวใจของความสำเร็จใน การพัฒนาอาชีพนั้นคือการรู้ว่าท่านคือใคร มีจุดยืนอย่างไร และต้องการจะเป็นอย่างไร