แบบทดสอบ

ท่านเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไร
ต่อการเปลี่ยนแปลงงาน

การตระหนักรู้ถึงบุคลิกภาพที่ตรงกับรูปแบบการพัฒนางานจะทำให้ท่านเข้าใจถึงความต้องการ ซึ่งเป็นความต้องการที่ตรงกับทิศทางของตน ต่อไปจะกล่าวถึงการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงงานในแต่ละรูปแบบกับวิธีการพัฒนา เริ่มจากคะแนนสูงสุดที่ท่านได้รับ ถ้าหากท่านได้รับคะแนนสูงสุดมากกว่าหนึ่งรูปแบบ ท่านอาจจะมีวิธีที่มากกว่าหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงงาน อ่านคำอธิบายและข้อเสนอแนะที่ช่วยให้ท่านมีเป้าหมายและช่วยจัดการงานได้ดีขึ้น

บางอย่างอาจจะจัดการกับงานได้ง่ายกว่าบางอย่าง แต่การเปลี่ยนแปลงกับงานทำให้ค้นพบสิ่งที่เหมาะกับความต้องการ เป้าหมาย ค่านิยม และความสนใจของตัวท่านเอง