ท่านเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงงาน

คำชี้แจง: กรุณาอ่านข้อความต่อไปนี้และพิจารณาว่าข้อความนั้นมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด ไม่มีคำตอบที่ถูกและผิด ไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากในการตอบแต่ละข้อคำถาม และไม่ต้องกังวลกับผลคะแนน โปรดตอบคำถามด้วยความซื่อสัตย์และตรงกับความเป็นจริงของท่าน

ท่านเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงงาน...

Step 1 of 8

Hidden
ฉันมักกังวลเกี่ยวกับเรื่องการตกงาน
ฉันทำงานเพื่อที่ฉันจะได้มีโอกาสทำงานอดิเรกที่ฉันชอบ
ฉันมักต้องการเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง
ฉันมีเครือข่ายมากมายเพื่อสร้างโอกาสในการหางานใหม่
ไม่ว่าองค์กรจะอยู่ในสถานการณ์ดีหรือร้าย ฉันก็จะอยู่กับองค์กร