การทำความเข้าใจบุคลิกภาพของคุณ

คะแนนบุคลิกภาพนี้แสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะ ระดับคะแนนตั้งแต่ 13 คะแนนขึ้นไปถือว่าอยู่ระดับสูง ขณะที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 5 คะแนนลงมาถือว่าอยู่ระดับต่ำ โปรดระบุด้านที่ท่านมีคะแนนสูงที่สุด เพราะเป็นประเภทบุคลิกภาพหลักของท่าน หากท่านมีคะแนนอยู่ในระดับสูง 2 ด้านขึ้นไป ควรสำรวจอาชีพที่ระบุไว้ในแต่ละประเภท โปรดทราบว่าอาชีพที่ระบุไว้ในแต่ละด้านเป็นเพียงตัวอย่างงานที่ท่านอาจสนใจ

5 คะแนนหรือต่ำกว่า

ระดับต่ำ

13 คะแนนขึ้นไป

ระดับสูง

หมายเหตุ ไม่มีการประเมินใดที่สามารถบอกได้ว่า ท่านเป็นใครหรือควรทำงานอะไร การประเมินนี้เพียงช่วยให้ท่านระบุอาชีพได้ดีขึ้นเท่านั้น การรู้จักบุคลิกภาพของท่านให้ดีขึ้น จะช่วยจำกัดจำนวนอาชีพที่ท่านอาจสนใจให้แคบลงได้ ขณะเดียวกัน ก็อาจแสดงทิศทางของอาชีพที่เป็นไปได้ ที่ท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อน

บุคลิกภาพของท่าน

Realistic : ด้านการเป็นผู้ที่ปฏิบัติ

11

Investigative : ด้านการเป็นผู้สืบสวน

15

Artistic : ด้านการเป็นผู้มีศิลปะ

3

Social : ด้านการเป็นผู้ชอบเข้าสังคม

10

Enterprising : ด้านการเป็นผู้ที่กล้าได้กล้าเสีย

8

Conventional : ด้านการเป็นผู้ปฏิบัติตามประเพณีนิยม

16

บุคลิกภาพกับอาชีพ

จอห์น ฮอลแลนด์ได้สร้างทฤษฎีบุคลิกภาพทางอาชีพขึ้น โดยฮอลแลนด์เชื่อว่าคนจะทำงานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่ตรงกับบุคลิกภาพของเขา แต่ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้บุคคลต้องจัดการกับงานและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เป้าหมายคือค้นหาบุคคลที่ตรงกับบุคลิกภาพของพวกเขา เนื่องจากทุกคนมีการผสมผสานแนวทางของบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไป
คำอธิบายต่อไปนี้แสดงถึงบุคลิกภาพที่เหมาะกับบุคลิกภาพในบทบาทอาชีพต่างๆ