แบบทดสอบ

งานและค่านิยม

บุคคลเลือกทำอาชีพ เพราะเขาให้คุณค่ากับรางวัลที่เขาได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้คน การหาเงิน หรือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ค่านิยม ที่จูงใจให้คนทำงานนั้นแตกต่างกัน และไม่มีค่านิยมใดที่ดึงดูดใจ
ทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกัน แม้ว่าคุณจะแบ่งปันค่านิยมร่วมกันกับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกก็ตาม แต่คุณจะมีระบบค่านิยม เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ค่านิยม สำคัญต่อความเชื่อ และพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่ก็มี 2-3 ค่านิยม หรืออาจจะมากกว่านั้น ค่านิยมมีไว้เพื่อนำทางเรา และกำหนดเป้าหมายของเราด้วย เป็นแรงจูงใจของเราที่มีต่อการทำงาน และกิจกรรมอื่น ๆ การทำความเข้าใจค่านิยม และความเกี่ยวข้องระหว่างค่านิยมกับโลกของการทำงานเป็นสิ่งสำคัญต่อการเลือกอาชีพ และรูปแบบการใช้ชีวิตที่ท่านต้องการ

การประเมินนี้ช่วยสำรวจและระบุค่านิยมที่มีบทบาทสำคัญต่อท่าน ทำให้ ทราบว่าค่านิยมเหล่านี้ส่งผลต่อการพัฒนาอาชีพของท่านอย่างไร แบบทดสอบต่อไปนี้เป็นกิจกรรมกว่า 60 ข้อความ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับค่านิยมในชีวิตและอาชีพของท่าน