แบบทดสอบ

เครื่องมือตรวจสอบทักษะด้านอาชีพ

แบบประเมินนี้ช่วยให้ท่านแยกแยะทักษะของท่าน และสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ ท่านอาจได้ทักษะนี้มาจากการทำงานประจำ งานพาร์ทไทม์ หรือกิจกรรมที่ทำยามว่าง งานจิตอาสา งานอดิเรก การเรียนในห้องเรียน หรือจากประสบการณ์จากการฝึกฝน